ลำดับ ข่าวสมัครงาน วันที่ประกาศ
1 ประกาศคณะวิทย์ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
29/ม.ค./2563
2 ประกาศคณะวิทย์-ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
27/ม.ค./2563
3 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
20/ม.ค./2563
4 ประกาศคณะวิทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
30/ต.ค./2562
5 รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
29/ต.ค./2562
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและสัมภาษณ์ ตำแหน่งคนสวน
18/ก.ย./2562
7 ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
12/ก.ย./2562
8 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถ
06/ก.ย./2562