ลำดับ ข่าวศิษย์เก่า วันที่ประกาศ
1 ขอเชิญน้องๆ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม
05/เม.ย./2564
2 การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น
17/มี.ค./2564
3 ขอเชิญชวนบุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าพื้นถิ่นพิษณุโลก “Nu Outfit Design Competition ๒๐๒๑”
26/ม.ค./2564
4 จ้างงานเด็กจบใหม่
26/ม.ค./2564